Monitoring jakosti podzemních vod

Nabízíme komplexní služby v provádění monitoringu jakosti podzemních vod:

  • projektování, budování a provozování systému monitoringu (jakost, sledování režimu podzemní vody)
  • vzorkování podzemních vod
  • vyhodnocování monitoringu včetně návrhu opatření
  • možnost zastupování při jednání s úřady a příslušnými institucemi

Kontakt: Odštěpný závod Ostrava, Divize Gemec Žacléř