Odštěpný závod Ostrava

V současné době bez požadavků.