GEMEC

Společnost GEMEC – UNION a.s. by chtěla tímo jako poděkování zdravotním sestrám za jejich obětavou a náročnou práci nejen v této době nabídnout možnost získat pobyt zdarma – více na FB

Ve firmě GEMEC-UNION a.s. jsou realizovány projekty podporované z Evropských fondů.

Podrobnější informace o těchto projektech naleznete zde.