Hornictví s tradicí


V rámci hornických prací a prací prováděných hornickým způsobem se zaměřujeme na zajišťování a likvidaci starých a opuštěných důlních děl, podpovrchovou výstavbu a zpřístupňování starých a opuštěných důlních děl pro turistické účely. Dále provádíme ražby v podzemí pro potřeby vodohospodářů či energetiků (kanalizační stoky, propusti, sběrače, přivaděče či podchody, atd.).

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem, kvalifikovanému týmu pracovníků a technickému vybavení jsme schopni na vysoké kvalitativní úrovni provádět širokou škálu prací hornického charakteru.