Zpřístupňování důlních děl


Zajišťujeme zpřístupňování starých důlních děl pro potřeby detailního báňského průzkumu nebo pro potřeby turistického využití. V rámci zpřístupňování provádíme ražby přístupových cest, zmáhání závalů a zajišťování nebezpečných úseků štol, komínů, atd.

Pro potřeby důlních turistických tras a skanzenů jsme schopni zajistit kompletní přípravu díla k prohlídkové činnosti včetně vybavení potřebnými exponáty a figurínami dle požadavků zákazníka.

DŮL JOHANNES
Zpřístupnění historického důlního díla Johannes na katastrálním území Ryžovna v Krušných horách (www.stolajohannes.cz).

MĚDĚNÝ DŮL BOHUMÍR
Inženýrská a projekční činnost při zpřístupňování měděného dolu Bohumír v Jívce u Trutnova