Těžba vyhrazených i nevyhrazených nerostů

 
Divize Gemec Žacléř poskytuje personální i provozní zajištění těžby široké škály nerostných surovin.

Divize disponuje:

  • Pasovými rypadly
  • Nákladními auty
  • Lopatovými nakladači

Reference:

  • Těžba černého uhlí v povrchových lomech Žacléř I, Žacléř II A, A-A, Žacléř B.
    V období od roku 1998 až dosud bylo vytěženo povrchovým způsobem 400 tis. uhlí.
  • Práce v lomu Královec – nakládání suroviny z rozvalu, doprava k mobilní drtící lince