Geologie a hydrogeologie

Z kapacitních důvodů společnost Gemec - Union a.s.
pozastavila do odvolání poskytování těchto činností.
Děkujeme za pochopení.

 

Kvalitně provedený geologický průzkum znamená minimalizaci finančních nákladů na dodatečné stavební práce a případná nápravná opatření při řešení neočekávaných problémů.

Společnost GEMEC-UNION nabízí v oblasti geologie a hydrogeologie komplexní služby s individuálním přístupem na profesionální úrovni. Služby poskytujeme jak soukromým osobám, tak firmám a organizacím státní správy.