Produkty a využití


Sanační, rekultivační a stavební hmoty na bázi popílku mají široké uplatnění. Jsou využitelné jako výplňový materiál povrchových a podzemních prostor, jsou vhodné pro rekultivaci nádrží, odkališť, poklesových kotlin a technickou rekultivaci skládek. Některé typy těchto hmot je možné využít jako stavební materiál při stavbě silnic a dálnic (technologie KOPOS a KAPS) nebo jako náhrada hutněných obsypů a zásypů inženýrských sítí. Při vhodném složení mohou být použity jako těsnící výplně.

Nejčastěji využívanými certifikovanými výrobky z naší produkce jsou:

  • Granulát pro technickou likvidaci báňských výsypek, 

  • Popílek a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek, 

  • Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy, 

  • Zpevněný zásypový materiál, základková směs

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby