Sanace a dekontaminace zemin


Produkujeme certifikované výrobky pro technickou i biologickou sanaci lokalit postižených lidskou činností. Jsme schopni zajistit rekultivace uzavřených skládek odpadů od projektování po jejich realizaci.

Dekontaminaci zemin provádíme procesem biodegradace na zastřešené dekontaminační ploše ve speciální hale, která je za tímto účelem vybavena potřebnými izolacemi. Dekontaminační pracoviště je provozováno na základě integrovaného povolení IPPC vydaného krajským úřadem Královéhradeckého kraje odborem životního prostředí a zemědělství. Skladování a dekontaminace odpadů probíhá v souladu s vyhláškou č. 383/2001 sb.

Po dosažení potřebné kvality je dekontaminovaný materiál možné následně využít k výrobě rekultivačních, sanačních a stavebních hmot.

Povolené odpady k dekontaminaci

Katalogové číslo Název odpadu
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

Kontakt:
Divize SK Jívka
Divize Gemec Žacléř

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby