Příjem odpadů

Podmínky příjmu odpadů č. 17 05 03, č. 17 05 05, č. 17 05 07

  • Obsah nepolárních extrahovaných látek (NEL) max. 150 000 mg/kg sušiny
  • Obsah sušiny min. 20 %
  • Vodný výluh musí splňovat předepsané hodnoty třídy vyluhovatelnosti (viz tabulka).
Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů vyluhovatelnosti přijímaných odpadů  
 ukazatel   obsah ukazatele ve vodném výluhu (mg/l)
Chloridy   2500
fluoridy  50 
sírany  5 00 
As   2,5
Ba   30
Cd  0,5
Cr (celkový)
Cu 10 
Hg  0,2 
Ni 
Pb 
Sb  0,2 
Se  0,7 
Zn  20
Mo  Mo 3
Rozpuštěné látky (RL)  10 000
pH rozmezí 6 - 9


Firma GEMEC – UNION a.s. využívá níže uvedené odpady k výrobě certifikovaných směsí:

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod č. 10 01 04)
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí
10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
10 02 02 Nezpracovaná struska
19 09 02 Kaly z čiření vody
01 04 09 Odpadní písek a jíl
10 09 03 Pecní struska
10 09 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky 
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
 12 01 17  Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
 16 11 04  Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgie
 17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
 17 05 08  Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
 10 02 12  Jiné odpady z čištění chladící vody neuvedené pod číslem 10 02 11
 10 02 13*  Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
 10 02 14  Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
 10 02 07*  Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
 10 02 08  Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
 10 09 12  Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
 19 02 05*  Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
 19 02 06  Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
 19 08 13*  Kaly z jiných způsobů čištění prům. odpadních vod obsahující nebezpečné látky
 19 08 14  Kaly z jiných způsobů čištění prům. odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

Kontakt:
Divize SK Jívka
Divize Gemec Žacléř

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby