Výroba sanačních, rekultivačních a stavebních hmot

Výroba sanačních, rekultivačních a stavebních hmot je založena na využívání popílku ze spalování uhlí jako pojiva a vychází z principů solidifikace a stabilizace. Jedná se o využití fyzikálních a chemických vlastností vstupních surovin a jejich následné změny při procesu výroby. V odborné literatuře je tento princip označován pod pojmem SS-technologie materiálového využití odpadů. Tyto principy jsou základem nejrozšířenějších technologií efektivního nakládání s odpady a umožňují dosáhnout požadovaných mechanických i chemických vlastností výsledných směsí.

Účelem SS-technologie je:

  • získání produktu (hmoty) s vhodnými fyzikálními vlastnostmi zajišťujícími požadovanou mechanickou únosnost solidifikovaného produktu;
  • získání produktu ve snadno manipulovatelné formě, která zajišťuje bezpečný převoz a snadnou manipulaci při finálním použití; 
  • zamezení migrace případných nežádoucích látek do životního prostředí

Proces výroby je zcela v intencích požadavků zákona o odpadech.
Společnost GEMEC-UNION a.s. se významnou měrou podílí na systematickém výzkumu využití velkoobjemových průmyslových odpadů. Samozřejmostí je úzká spolupráce s výzkumnými pracovišti, zejména VŠB-TU, s orgány státní správy a dalšími odbornými pracovišti a laboratořemi, které zpracovávají expertní analýzy, laboratorní a provozní zkoušky, posudky a příslušná vyjádření.

Kontakt:
Divize SK Jívka
Divize Gemec Žacléř

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby