Prodej uhlí

Nabízíme prodej hnědého uhlí ořech 1 a ořech 2 z produkce Severočeských Dolů a.s., Doly Bílina, úpravna Ledvice.

Cena uhlí

typ uhlí Cena včetně DPH (Kč/q)
ořech 1 (O 1) 397,-
ořech 2 (O 2) 390,-

Rozvoz uhlí vozem MAN – 20,- Kč/km s DPH
Vykládka pomocí dopravníku - 4 Kč/q s DPH

Parametry prodávaného uhlí

Parametry uhlí Ořech 1 (O 1) Ořech 2 (O 2)
zrnitost (mm) 20-40 10-25
voda (%) 30,2 30,2
popel (%) 9,8 9,8
síra (%) 0,77 0,77
podsítné (%) 10 10
nadsítné (%) 10 10
výhřevnost (MJ/kg) 17,60 17,60

Kontakt:
Divize SK Jívka
 

  povinné