Výroba stavebních hmot


Výroba stavebních hmot je založena na využívání popílku ze spalování uhlí jako pojiva a vychází z principů solidifikace a stabilizace. Jedná se o využití fyzikálních a chemických vlastností vstupních surovin a jejich následné změny při procesu výroby.

Tyto hmoty jsou vhodné jako zásypový nebo rekultivační materiál.

 

Kontakt:

Divize Gemec Žacléř