Poradenství v odpadové problematice, hodnocení rizik při ukládání odpadů


Poskytujeme poradenství v odpadové problematice včetně hodnocení rizika ukládání odpadů dle vyhlášek:

  • MŽP č. 294/2005 Sb.
  • ČBÚ č. 99/1992 Sb.
  • ve znění jejích novel – 299 a 300/2005 Sb.

Nabízíme tvorbu provozních řádů pro zařízení k využívání a skladování odpadů a jejich projednání se státní správou.

Kontakt:
Divize SK Jívka
Divize Gemec Žacléř