GEMEC

Společnost GEMEC – UNION a.s. vznikla v roce 1999 spojením několika menších firem. Své aktivity orientuje především do hornictví, výroby ocelových konstrukcí a zpracování velkoobjemových průmyslových odpadů. Dále své služby nabízí v oblasti geologie, hydrogeologie a stavebnictví. Společnost se rovněž věnuje vlastnímu aplikovanému výzkumu, a to v oblasti stabilizace a solidifikace odpadů a sanace podzemních prostor.
Svým individuálním přístupem, technickým vybavením a personálním obsazením je naše společnost schopna uspokojit požadavky jakéhokoliv zákazníka z řad organizací státní správy i soukromého sektoru.

Ve firmě GEMEC-UNION a.s. jsou realizovány projekty podporované z Evropských fondů.

Podrobnější informace o těchto projektech naleznete zde.